SKATTEVERKET

Sälja varor och tjänster
Här hittar du vad en faktura skall innehålla., momssatser m.m.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster.4.18e1b10334ebe8bc80001420.html

Traktamente
Har du rest i tjänsten / firman, kan du ha rätt till traktamente. Läs mer här om vad som gäller:
LÄS MER OM TRAKTAMENTE HÄR

Moms inom kulturområdet
Moms är ett snårigt område, och inom kulturområdet finns det mycket att hålla reda på när det gäller vilken momssats som skall användas: 25, 12, 6 eller rentav 0%? Läs mer här:
LÄS BROSCHYREN HÄR

ÖVRIGT HITTAT PÅ NÄTET OM BOKFÖRING OCH REDOVISNING
Kontera Mera – musikvideo (humor)